Jørgen Stuber - DIN Forsyning BlivMaskinmesterNu
Jørgen Stuber - DIN Forsyning BlivMaskinmesterNu
Jørgen Stuber - DIN Forsyning BlivMaskinmesterNu

Med fra idé til idriftsætning

Jørgen Stuber DIN Forsyning

Maskinmester Jørgen Stuber har været med hele vejen fra tegnebræt til idriftsætning på Esbjerg Vandværk, der åbnede i 2017.

»Det har været en rigtig spændende proces at være med til at beslutte, hvordan fremtidens ressourcer skal leveres,« siger Jørgen Stuber, der er værkproduktionschef på vandværket.
Jørgen Stuber er stolt af at være en del af forsyningsbranchen, hvor han hver dag er med til at optimere processerne.

Der er kommet meget mere el-teknisk ind i jobbet i dag i forhold til for en 10-15 år siden.

»Vi sætter en ære i at sørge for, at borgerne får den energi, de har brug for. De har hele tiden adgang til rent vand og fjernvarme, og de kan altid komme af med deres affald og spildevand. Jeg kan godt lide tankegangen om, at det er for kunden, vi er her,« siger maskinmesteren.

Alt er automatiseret
Jørgen Stuber forklarer, at jobbet som maskinmester hele tiden ændrer sig.

»Der er kommet meget mere el-teknisk ind i jobbet i dag i forhold til for en 10-15 år siden, og udviklingen er interessant. Stort set alt er styret og automatiseret. I dag har vi store SRO-anlæg, hvor vi på distancen kan se alle vores automatiske anlæg, og det gør at meget af den optimering, vi laver i hverdagen, starter ved computeren, hvor vi måler, inden vi går ud i anlægget,« forklarer Jørgen Stuber.

Martin Overbjerg - Blivmaskinmesternu
Martin Overbjerg - Blivmaskinmesternu

Maskinmester midt i udviklingen

Martin Overbjerg SK Forsyning

Varmepumper kan inden for få år ændre fjernvarmebranchen betydeligt, og hvis det sker, åbnes der op for nye store muligheder for branchen.

Midt i hele denne udvikling står maskinmester Martin Overbjerg, der er driftleder i fjernvarmeafdelingen i SK Forsyning.

Det er rigtig spændende at være en del af fjernvarmebranchen i disse år, hvor hele området ændres markant.

Vi følger det politiske spil nøje og skal hele tiden vurdere, hvad de forskellige udspil kommer til at betyde for os som forsyningsselskab og for vores kunder, siger Martin Overbjerg.

Afvekslingen i hverdagen er med til at gøre jobbet som driftleder spændende.

Det ene øjeblik står jeg med et lavpraktisk problem, noget teknik der driller. Og det næste øjeblik ringer en kunde ind og klarger over manglende varme. Dagen efter skal jeg træde ind i ledelsesrollen og sørge for koordinering af personale. Det er meget afvekslende, og det er det, der gør mit job spændende, siger Martin Overbjerg.

Michael Sepstrup Nielsen - HOFOR
Michael Sepstrup Nielsen - HOFOR
Michael Sepstrup Nielsen - HOFOR

Optimerer fjernvarmenettet i København

Michael Sepstrup Nielsen HOFOR

Maskinmester Michael Sepstrup Nielsen er sektionsleder i HOFOR. HOFOR optimerer fjernvarmenettet i København. Ambitionen er at blive CO2-neutral, fortæller Michael Sepstrup Nielsen.

»Min baggrund som maskinmester er rar i forhold til at arbejde sammen med andre afdelinger i HOFOR. Især i driftsafdelinger er der masser af maskinmestre ansat,« siger Michael Sepstrup Nielsen, der mærker et særligt bånd mellem maskinmestre.

»Som maskinmester har man en god teknisk uddannelse, hvor man er parat til at tale med, når vi er i dialog med rådgivere, varmemestre, arkitekter, kunder og borgere.«

Michael Sepstrup Nielsen er glad for at ansætte maskinmestre, fordi de har en stor teknisk forståelse.

»Jeg bruger også min maskinmesterbaggrund, når jeg rekrutterer nye byggeledere og projektledere, så jeg ved, hvilken uddannelse de har,« siger han.

Jakob Thanning - Hofor
Jakob Thanning - Hofor
Jakob Thanning - Hofor

Mod på karriereudvikling

Jakob Thanning HOFOR

Maskinmester Jakob Thanning er sektionsleder i Forsyningsanlæg, hvor han har ansvar for drift og vedligehold af tekniske installationer på fjernvarmenettet.

Jakob Thanning begyndte sin karriere i Københavns Energi, der senere blev til HOFOR. HOFOR leverer fjernvarmen fra de københavnske kraftværker ud til kunderne.

»Jeg har udviklet mig helt utroligt. Jeg startede som maskinmester i en ledningsafdeling,« siger Jakob Thanning.

Gennem 12 år har han udviklet og efteruddannet sig som leder. Han har blandt andet arbejdet som teamleder og som sektionslederstilling, og han håber ikke, at det slutter her.

»HOFOR er gode til at være med til at udvikle deres medarbejdere. Jeg kan mærke på mig selv, at jeg har lyst til at udvikle mig – jeg har lyst til at udvikle den ledelsesrejse, jeg er gået ud på.«

Flemming Hartvig - Energinet

Styr på forsyningen

Flemming Hartvig Energinet i Fredericia

El-forsyningsnettet i Danmark og Nordeuropa er maskinmester Flemming Hartvigs arbejdsplads.

Han er driftvagt i kontrolcentret hos Energinet i Fredericia og sørger blandt andet for, at den energi, der bliver produceret på vindmøller og kraftværker, kommer ned til distributionsnettet, hvorfra det sendes ud til forbrugerne.

»Vi skal hele tiden være på forkant og vide, hvor meget strøm der bliver produceret, og hvor meget befolkningen bruger. Hvis der produceres for lidt eller for meget, skal vi omdirigere. Og det kan i yderste konsekvens betyde, at hvis vi sover i timen, kan der være byer, der ikke har noget strøm,« siger Flemming Hartvig.

Energinet har til opgave at opretholde forsyningssikkerheden i Danmark, og Energinet ejer og udvikler el- og gasnet for at indpasse mere vedvarende energi. En del af vagterne i kontrolcentret er maskinmestre.

»Hvis vi sover i timen, kan der være byer, der ikke har noget strøm.«

»Det er spændende at være en del af omstilling til grøn energi. Vi ser hele tiden forandringer efterhånden som omstillingen sker, og den nye teknologi kommer til. Det er en spændende verden at være en del af,« siger Flemming Harvig.

Flemming - BlivMaskinmester.nu
Flemming - BlivMaskinmester.nu
flemming2_blivmaskinmesternu

Flemming renser spildevand bæredygtigt

Flemming Bomholt Møller Aarhus Vand

For Flemming Bomholt Møller blev uddannelsen som maskinmester vejen til mere indflydelse på sin egen hverdag.

»Oprindelig er jeg uddannet automekaniker, men jeg ville gerne noget mere, hvor jeg kunne få mere med ledelse at gøre, samtidig har teknik altid interesseret mig. Derfor var uddannelsen som maskinmester ideel for mig,« siger han.

I dag arbejder han blandt andet i USA, hvor han underviser amerikanere i at rense spildevandet bedre og billigere. Han er her udlånt til det danske Eksportråd og arbejder som teknisk ekspertkonsulent i Chicago, hvor han deler sin viden.

»Der er så mange mennesker i verden, der ikke har adgang til rent vand. Det arbejder jeg for, at de får – derfor giver mit job mening hver dag.«

Fra sit job hos Aarhus Vand har han stor erfaring med at reducere energiforbruget og installere energiproduktionsanlæg, og netop denne unikke viden kan han gøre brug af i USA, hvor han netværker, erfaringsudveksler og har dialog om, hvordan udfordringer kan håndteres.

carsten-rasmussen2_blivmaskinmesternu
carsten-rasmussen_blivmaskinmesternu

Carsten sikrer hele Danmarks elforsyning under stormvejr

Carsten Rasmussen Energinet.dk 

For Carsten Rasmussen stod valget mellem ingeniørstudiet og uddannelsen til maskinmester.

»Jeg har altid godt kunne lide maskin- og el-læren. Jeg valgte maskinmesteruddannelsen på grund af den brede palette af jobmuligheder, der følger med uddannelsen,« siger Carsten Rasmussen.

I dag arbejder Carsten Rasmussen som seniordriftsvagt i kontrolrummet hos Energinet.dk, hvor han konstant har et øje på el-transmissionsnettets anlæg samt vind- og vejrforholdene, så elforsyningen i Danmark ikke kommer ud af kontrol. Kontrolrummet er en unik arbejdsplads, hvor driften og effektbalancen i det danske el-transmissionsnet styres fra.

Carsten Rasmussen medvirker derudover til udviklingen af driftsrelaterede it-systemer og har ansvaret for den nationale afbrydelsesplanlægning i el-transmissionsnettet.

»Jeg har mange spændende opgaver og bliver hver dag fagligt udfordret, og det driver mig.«

Jobbet i kontrolrummet hos Energinet.dk kræver overblik og hurtige handlemuligheder. Kontrolrummet er derfor fyldt med skærme, der skal give Carsten Rasmussen og hans kolleger overblik og holde dem opdateret med det aktuelle billede af el-transmissionen – både i Danmark og på forbindelserne til nabolandene.

Udfordringerne for driftsvagterne i kontrolrummet opstår typisk, når store vindfronter passerer forbi på kort tid, så er det blandt andet Carsten Rasmussens ansvar at sikre hele Danmarks elforsyning.