Uddannelsen

Uddannelsen til maskinmester er til dig, der vil udvikle og tage ansvar. Du er teknisk dygtig med både hoved og hænder, og du interesserer dig for samfundet.

Foran dig venter en afvekslende karriere med masser af jobmuligheder, for der er brug for maskinmestre. Dine kompetencer bliver stærkt efterspurgt inden for eksempelvis kraftværker, fjernvarme, vindmøller, skibsfart, rensning af spildevand, el-nettet, offshore, olie/gas og hospitaler.

Maskinmesteruddannelsen er Danmarks bredeste og mest alsidige uddannelse. Vil du have en karriere med begejstring, innovation og ledelse? Så læs med.

Fremtidens tekniske leder - BlivMaskinmester.nu

Maskinmesteruddannelsen er en professionsbachelor, hvilket betyder en mellemlang videregående uddannelse, hvor der både er teoretisk og praktisk undervisning, og hvor virksomhedspraktik er en del af uddannelsen.

Maskinmesteruddannelsen er en internationalt anerkendt og SU-berettiget videregående uddannelse, som varer 3-4 år.

Bliv maskinmester og uddan dig til fremtidens tekniske leder

Du kan enten blive optaget på maskinmesteruddannelsen med en gymnasial uddannelse (HTX, HF, STX, HHX eller EUX) eller med en håndværksmæssig baggrund.

Har du en gymnasial uddannelse, skal du bruge 9 semestre (4½ år) på at blive maskinmester. Hvis du har en godkendt erhvervsuddannelse, tager det først 6 måneder på et adgangskursus og bagefter 6 semestre (3 år) at blive maskinmester.

Maskinmesteruddannelsen er opdelt i semestre af et halvt års varighed og består af obligatoriske grundfag og en række forskellige valgfag, så du også selv kan være med til at forme din uddannelse og fremtidige jobmuligheder.

Maskinmesteruddannelsen indeholder både tekniske og ledelsesmæssige fag, og du får gennem undervisningen en grundig teoretisk viden, som du bagefter prøver af i praksis i vores værksteder, laboratorier, simulatorer og ude i virkeligheden i dine praktikperioder.

 

Sådan bliver du maskinmester

Uddannelsen til maskinmester varer mellem tre og fire et halvt år afhængig af din baggrund.
De fleste studerende begynder uddannelsen med et adgangskursus eller et værkstedsforløb.

 

Uddannelsesforløb - BlivMaskinmester.nu

Erhvervsmæssig baggrund

Hvis du har gennemført en erhvervsuddannelse inden for jern- og metal eller el-området, kan du blive optaget, hvis du supplerer din baggrund med et halvt års adgangskursus i fagene matematik, engelsk, dansk og fysik.

Gymnasial baggrund

Har du gennemført en gymnasial uddannelse, starter du med ni måneder på værkstedsskole efterfulgt af ni måneders virksomhedspraktik.

Gymnasial og håndværksmæssig baggrund

Hvis du både har gennemført gymnasiet og en erhvervsfaglig uddannelse, eller har gennemført erhvervsuddannelsen EUX inden for det tekniske område, kan du begynde direkte på maskinmesteruddannelsens teoretiske forløb.

Undervisningen på maskinmesteruddannelsen

Den teoretiske del af maskinmesteruddannelsen begynder med klasseundervisning kombineret med undervisning i værksteder og laboratorier.

Længere henne i din uddannelse bliver klasseundervisningen suppleret med gruppearbejde, hvor I samarbejder om projekter og cases.

I løbet af uddannelsen skal du i praktik enten på land i en virksomhed eller til søs hos et af de store rederier. Du får dermed både den teoretiske viden og den praktiske erfaring igennem hele din uddannelse. Udover at gøre dig endnu dygtigere giver din praktik dig mulighed for at opbygge et stærkt fagligt netværk og nogle gode kontakter i erhvervslivet.

 

Maskinmester uddannelsen - BlivMaskinmester.nu

 

Maskinmester uddannelsen - BlivMaskinmester.nu

 

Du afslutter uddannelsen til maskinmester med at skrive et bachelorprojekt, hvor du analyserer og kommer med løsningsforslag til en problemstilling, som du selv har valgt.

Du kan både blive uddannet maskinmester til de maritime brancher og til virksomheder i land. Vil du ud at sejle, skal du dog have en aftale med et rederi, inden du søger ind på maskinmesteruddannelsen.

Maskinmesteruddannelsen bygger på naturvidenskabelige grundfag og fag, som er relateret til maskinteknik og el, ledelse samt sprog. På de sidste semestre i din uddannelse har du mulighed for at vælge mellem en lang række valgfag og dermed selv være med til at præge din faglige profil som maskinmester.

Maskinmester uddannelsen - BlivMaskinmester.nu

Maskinmesteruddannelsen som fjernundervisning

Hos Aarhus Maskinmesterskole kan du gennemføre adgangskurset og læse uddannelsens teoretiske del som fjernundervisning.

Læs mere om fjernundervisning