Ulrik Nyholm Friis - Seadrill
Ulrik Nyholm Friis - Seadrill
Ulrik Nyholm Friis - Seadrill

Project Lead

Ulrik Nyholm Friis Seadrill

Ulrik Nyholm Friis er uddannet maskinmester i Svendborg. I dag arbejder han i Dubai som Project Lead for Seadrill, som er et af verdens største borefirmaer. Den danske maskinmester bosatte sig i de Forenede Arabiske Emirater for at forfølge sin drøm om at arbejde i udlandet.

»På et tidspunkt i min karriere tænkte jeg, at der skulle ske noget nyt, og jeg ville gerne prøve at arbejde i udlandet, hvis muligheden bød sig. Da der blev en stilling ledig i Dubai, søgte jeg den, og det blev starten på min karriere i udlandet,« fortæller Ulrik Nyholm Friis.

I Dubai planlægger Ulrik Nyholm Friis SPS projekter for virksomhedens forskellige enheder, herunder rigs, semi-subs og boreskibe.

»Arbejdet i Dubai er rigtig spændende, og vi har gang i mange forskellige projekter,« siger Ulrik Nyholm Friis.

Da Ulrik Nyholm Friis tog uddannelsen til maskinmester, havde han ikke forestillet sig, at karrieren skulle føre ham til Dubai.

»Jeg føler, at jeg er gået drømme-vejen. Jeg har prøvet alt, hvad jeg kunne drømme og ønske mig. Som maskinmester får man en bred uddannelse og gode karrieremuligheder i både Danmark og resten af verdenen.«

Ernst vedligeholder Nordsøens platforme, så dyre driftsstop undgås

Ernst Gejsing Rambøll Olie & Gas

Ernst Gejsing er oprindeligt uddannet elektriker, og i flere år arbejdede han på olieplatforme i Nordsøen, hvor han fik blik for, hvor stor betydning vedligehold har. Det koster mange penge, hvis olieproduktionen ligger stille, og især på søen skal udstyret kunne yde det optimale, så driftsstop minimeres.
»På en rig eller en platform kan man simpelthen ikke vente med en opgave til et leje er blevet smurt eller en komponent er blevet skiftet, fordi den ikke virker. Alt materiel skal være optimeret og klart,« siger Ernst Gejsing.
Til daglig sidder han ved et skrivebord og udarbejder de planer, som andre skal udføre på havet hundredvis af kilometer væk.

»Jeg gør en forskel, fordi jeg planlægger vedligehold, således at utilsigtede nedbrud minimeres og produktionen af olie og gas herved optimeres.«

Ernst Gejsing fik ansvar for egne projekter, halvandet år efter han blev ansat hos Rambøll Olie & Gas.

»Som maskinmester får man særdeles gode karrieremuligheder og en virkelig bred uddannelse, så der er er nærmest ubegrænsede jobmuligheder.«

Kim sikrer olieproduktionen i Den Persiske Golf

Kim Veng Nielsen Maersk Oil

I dag arbejder Kim Veng Nielsen offshore som platformchef på en af produktionsplatformene i Al Shaheen-feltet i Qatar. Han opholder sig på sin arbejdsplads tre uger ad gangen, og det giver stærke bånd til kollegerne og masser tid til familien, når han er hjemme.

De ansatte i ledelsen er blandt andet maskinmestre og andre med relevante tekniske baggrunde. Det er Kim Veng Nielsen, der har det overordnede ansvar ombord 24 timer i døgnet.

Han sikrer, at platformen kører en sikker og stabil produktion som planlagt.

Kenneth Olesen - Blivmaskinmesternu
Kenneth Olesen - BlivMaskinMester.nu
Kenneth Olesen - BlivMaskinmester.nu

Kenneth henter olie op ud for Angolas kyst

Kenneth Olesen Fleet Operations Manager – SBM Offshore – Angola

Når Kenneth Olesen ser tilbage på sit karriereforløb, er han overbevist om, at han ikke ville være, hvor han er i dag uden sin uddannelse som maskinmester.

»Jeg tog maskinmesteruddannelsen, fordi den er så bred og dækker mange tekniske fagområder. Jeg tror ikke, at jeg havde fået mit første job, hvis det ikke var, fordi jeg havde den faglige bredde,« siger maskinmesteren og refererer til sit første job, hvor han arbejdede med drift og vedligehold på det europæiske partikelforskningsinstitut, CERN, i Schweiz.

I dag arbejder Kenneth Olesen i oliebranchen i Angola. Jobbet giver mange spændende udfordringer i forholdet til de afrikanske kolleger på grund af kulturforskellene mellem Danmark og Angola, der er blandt andet stor forskel på landenes arbejdskultur og infrastruktur.

»Der er både faglige og kulturelle udfordringer. Som med alle jobs skal man først skabe tillid som leder for at kunne skabe resultater, og som udlænding starter man fra bunden her i Angola,« siger han.

Kenneth Olesen benytter sin erfaring fra maskinmesteruddannelsen i jobbet i Angola.

»Den specielt teknisk, faglige brede ballast fra maskinmesteruddannelsen er stadigvæk af stor værdi for mig i mit daglige arbejde, selvom jeg i min nuværende rolle arbejder mere på det ledelses- samt strategimæssige plan. Den stærke tekniske baggrund, jeg har fra uddannelsen, gør dog, at jeg både kan byde ind og udfordre mine kollegaer, hvilket ofte kan være nødvendigt i en ledende rolle for at sikre, at hele holdet har samme fokus på både de kvalitative samt ikke mindst sikkerhedsmæssige aspekter af de mange tekniske opgaver, der skal løses i hverdagen og til vores kunders tilfredshed«.

Jonas Schack - BlivMaskinmester.nu
jonas-schack-1_blivmaskinmesternu

Jonas installerer vindmølleparker på havet

Jonas Schack A2SEA

Jonas Schack har altid været interesseret i teknik, mekanik og fejlfinding, og derfor valgte han uddannelsen som maskinmester, hvor han kunne få lov til at dyrke sin interesse for det tekniske.

»Uddannelsen er utrolig bred, og der er et hav af muligheder for et godt job til vands såvel som til lands,« siger Jonas Schack.

I dag arbejder Jonas Schack som maskinchef og arbejder med drift og vedligehold af teknisk udstyr om bord på installationsskibet SEA INSTALLER. Fire uger ad gangen har han ansvaret for, at skibet kan sejle, og at der kan installeres vindmøller på havet.

»Når jeg er ude, ved jeg aldrig, hvad dagen bringer. Installation af vindmøller på havet er en millionforretning, og derfor er min fornemmeste opgave om bord at få tingene til at holde og virke,« siger han.

Hele Jonas Schacks arbejdsliv foregår uden fast grund under fødderne. Hans arbejdsplads er 135 meter lang og kan løfte 800 tons. Jonas Schack har et omskifteligt arbejdsliv, og han lever af at montere vindmøller, og derfor skal både jacking-systemet, fremdrivningsmaskineriet, navigationsudstyr og kran fungere.

Jon Lerche - BlivMaskinmester.nu
Jon Lerche - BlivMaskinmester.nu
Jon Lerche - BlivMaskinmester.nu

Jon LEAN-optimerer offshorevindmøller

Jon Lerche Siemens Wind Power

Jon Lerche er uddannet maskinmester. Til daglig arbejder han som Lean Project Manager i Siemens Wind Power, hvor han gør processer og arbejdsgange smidigere for at gøre vindenergien billigere.

»Jeg gør grøn energi til en bedre forretning ved at nedbringe omkostningerne.«

Jon Lerche er med til at udvikle ensartede arbejdsgange for eksempelvis, hvordan Siemens opsætter og installerer 6 MW vindmøller på havet.

»Det er vildt motiverende for mig at få teknikere, installationsledere og sitemanagers til at rykke i samme retning på de samme opgaver og mål. Jeg er blevet god til at bygge bro mellem maskiner og mennesker.«

Jon Lerche er i gang med at flytte til Hamburg for at lære bedre tysk, opleve et nyt miljø og udsætte sig selv for udfordringen at arbejde i en tysk virksomhed i Tyskland. Samtidig søger han en ph.d. i offshorelogistik, som han begynder på i februar 2017, hvis ansøgningen går igennem.

»Du skal tage maskinmesteruddannelsen, hvis du ønsker en bred teknisk forståelse, er glad for at finde tekniske løsninger og ønsker at forstå industriprocesserne indefra. Retningerne og mulighederne er mange, og på et tidspunkt må du vælge retning og fokusere.«